สุพรรณบุรีจังหวัดไม่ไกลจากกรุงเทพ เพียงประมาณ 1-2 ชั่วโมง แต่หากเข้าไปยังอุทยานแห่งชาติพุเตยแล้ว จะใช้เวลามากเนื่องจากเป็นถนนลูกรัง การขี่ครั้งนี้เราผ่านไปยังจุดเครื่องบินตก สามารถรับรู้ได้ถึงบรรยากาศซึ่งมีพลังบางอย่างอยู่ด้วย

It was a short after the raining season in Thailand. We wanted to go somewhere quick for a day trip from Bangkok. Hence, Suphanburi a province located North-west of Bangkok was the perfect choice. It took more time when we were riding in forest trials and dirt. However, it was a fun quick ride in and out for total trip of 500-ish kilometres.

Orktrip

นักเขียนประจำออกทริป วันไหนไม่ได้ออกไปเที่ยวก็นอนอยู่บ้านจิบชาอุ่น ๆ

View all posts