เปลี่ยนมุมมองการมาเที่ยวของกรุงเทพให้มาเป็นการใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพกันดีกว่า แสงสีและสิ่งสวยงามอาจอยู่ที่คนมอง

The montage was trying to capture the other side of nightlife in Bangkok. There was no plan during the shooting. The only thing we did were just walking and wandering. Hoping this will serve as a memory before it fades away.

Orktrip

นักเขียนประจำออกทริป วันไหนไม่ได้ออกไปเที่ยวก็นอนอยู่บ้านจิบชาอุ่น ๆ

View all posts